• Personvernerkl?ring


  Bristol-Myers Squibb Norway LTD, og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (kollektivt, ?Selskapet?, ?vi? eller ?v?r?) s?ker med denne informasjonen ? oppfylle gjeldende regler om behandling av personopplysninger.

  Omfang

  Denne personvernerkl?ringen (“erkl?ringen”) gir personer som mottar v?re tjenester og andre personer vi kommer i kontakt med, viktige opplysninger om hvordan selskapet h?ndterer deres personopplysninger. Bristol-Myers Squibb Norway LTD er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er beskrevet i denne erkl?ringen, med mindre noe annet er oppgitt.

  Typer personopplysninger som behandles

  Personopplysninger som behandles er f?lgende: cookies. Hvis du velger ? kontakte oss, vil vi h?ndtere personlig informasjon du har sendt til oss, for eksempel navn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse, jobbtittel etc.

  Form?l med behandlingen, behandlingsgrunnlag, OG utlevering av personopplysninger

  Selskapets juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger du oppgir er for ? svare p? korrespondansen vi mottar og ellers kommuniserer med deg.

  Cookies er sm? tekstfiler som er plassert p? datamaskinen din av nettsteder du bes?ker. Cookies brukes mye for at nettsteder skal fungere eller fungere mer effektivt, og ? samle brukerinformasjon til nettstedseieren. Om hvordan vi bruker cookies kan du lese mer her: Cookie Policy

  Lagring av personlige data

  Personlige data vil bare bli beholdt s? lenge det er rimelig n?dvendig for de form?l som er nevnt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  Formidling av personopplysninger

  Personopplysninger utleveres til andre behandlingsansvarlige bare s? lenge det er n?dvendig for de form?l som er angitt ovenfor, og er i samsvar med gjeldende lover.

  Informasjonssikkerhet og internkontroll

  Selskapet opprettholder rimelige sikkerhetsforanstaltninger for ? beskytte personopplysninger fra tap, interferens, misbruk, uautorisert tilgang, formidling, endring eller sletting. Selskapet opprettholder ogs? rimelige prosedyrer for ? sikre at slike opplysninger er p?litelige for den tilsiktede bruken og er n?yaktige, fullstendige og aktuelle.

  Rettigheter

  Du har rett til ? motsette deg eller begj?re begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger, samt ? be om tilgang til, utbedring, sletting og overf?ring av egne personopplysninger. Vi ber om at foresp?rsler om dette sendes skriftlig til adressen nedenfor under ?Kontaktinformasjon?.

  Hvis du er klar over endringer eller un?yaktigheter i dine personopplysninger, b?r du informere oss om slike endringer slik at personopplysningene kan oppdateres eller korrigeres.

  Du kan rette en klage til Datatilsynet, dersom du anser at selskapets behandling av personopplysningene er i strid med gjeldende lov.

  Opplysninger som kreves eller tillates etter lov

  Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i denne informasjonen, kan den behandlingsansvarlige utlevere eller p? annen m?te behandle personopplysninger i forbindelse med salg eller transaksjon som involverer hele eller deler av virksomheten, eller som m?tte v?re p?krevd eller tillatt ved lov eller n?dvendig med det form?l enhver regulatorisk revisjon som selskapet kan bli underlagt fra tid til annen.

  Kontaktinformasjon

  Du kan ta opp eventuelle problemer vedr?rende behandling av personopplysninger ved ? kontakte: Bristol-Myers Squibb Norway LTD, Lysaker Torg 35 D, 1366 Lysaker.

  Du kan ogs? kontake v?r EU-personvernombud p??EUDPO@BMS.com for ? ut?ve rettigheter du m?tte ha knyttet til ditt personvern. Hit kan du ogs? ta opp eventuelle bekymringer eller sp?rsm?l knyttet til Bristol-Myers Squibb Companys h?ndtering av dine personopplysninger.”?

  超级碰碰色偷偷免费视频