• Cookie Policy


  Bristol-Myers Squibb Norway LTD, og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (kollektivt, ?Selskapet?, ?vi? eller ?v?r?) s?ker med denne informasjonen ? oppfylle gjeldende regler om behandling av personopplysninger.?

  Cookies

  Cookies er sm? tekstfiler som plasseres p? maskinen fra nettsteder du bes?ker. Cookies er mye brukt for ? f? nettsteder til ? fungere, eller fungere mer effektivt og for ? samle brukerinformasjon til eieren av nettstedet. F?lgende tabell viser cookies som dette nettstedet bruker og deres form?l.

  Cookie

  Name

  Form?l

  Mer informasjon

  Site cookie Acceptance

  bms-cookie- consentChecked
  bms-cookie- accepted

  Dette cookie brukes til ? sjekke om en bruker har godkjent bruk av cookies p? dette nettstedet

  Hvis du vil avbryte tillatelse av bruk av cookies, slette denne cookien. For mer informasjon om hvordan du gj?r dette, kan du g? in p?www.aboutcookies.org

  IDENTITY_SESSION

  SP.NET_SessionId

  Denne cookien brukes til ? identifisere den bes?kende under et bes?k som lar displayinnstillinger beholdes under hele bes?ket. Denne cookien slettes n?r nettleseren lukkes.

  Denne cookien er viktig for ? kunne navigere rundt p? siden og for ? bruke de forskjellige funksjonene.

  NetInsight

  UnicaID

  Disse cookies brukes til ? samle inn informasjon om hvordan bes?kende bruker nettstedet, som brukes til ? forbedre nettstedet. Eksempler p? slik informasjon er antall bes?kende, hvilke sider som er bes?kt og hvor den bes?kende kom fra

  ?

  De fleste nettlesere gir via innstillingene brukeren mulighet ? kontrollere hvordan cookies kan brukes av de bes?kte nettsteder. For mer informasjon om cookies, for eksempel hvordan ? kontrollere, fjerne og administrere eksisterende cookies, kan du g? inn p??www.aboutcookies.org?eller?www.allaboutcookies.org.

  YouTube cookies

  For innebygde YouTube-videoer kan YouTube cookies settes p? datamaskinen din ved ? klikke p? filmen. For mer informasjon, vennligst bes?k?YouTube nettsted om innebygde videoer

  C. IP-adresser

  En IP-adresse er en unik identifikator som visse elektroniske enheter bruker for ? identifisere og kommunisere med hverandre p? Internett. N?r du bes?ker nettstedet v?rt, vil vi kunne motta informasjon vedr?rende IP-adressene til enheten du bruker for ? koble deg til Internett.

  Informasjonen vi deler.?Vi vil ikke selge, leie ut, omsette personopplysninger brukere gir oss gjennom nettstedet, ei heller r?pe dem p? noe vis unntatt slik det er beskrevet i disse personvernretningslinjene. Personopplysninger blir alltid behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende lovverk. Vi kan dele personopplysninger med Bristol-Myers Squibb-relaterte enheter innenfor E?S og Sveits for de begrensede form?lene som er omforent i disse personvernretningslinjene. Vi kan ogs? dele informasjonen med tjenesteleverand?rer for at de skal kunne utf?re tjenester som databehandlere p? v?re vegne, kun med det for ?ye ? behandle data og i samsvar med de gjeldende lovverkene (for eksempel ? behandle online-registreringsformularer for hendelser eller for ? administrere bloggene v?re). Legg merke til at enkelte av disse tjenesteleverand?rene vil kunne befinne seg i land utenfor EU, men funnet ? ha et adekvat beskyttelsesniv? for dine personopplysninger eller i land utenfor EU som ikke har det samme databeskyttelsesniv?et som i EU. Uansett vil vi i kontrakt kreve at tilstrekkelig sikkerhets- og personvernsikkerhetstiltak vil bli bes?rget av tjenesteleverand?rene for ? sikre et adekvat beskyttelsesniv? for din informasjon og kun r?pe informasjonen i samsvar med gjeldende lovverk. Disse tjenesteleverand?rene er ikke bemyndiget til ? bruke eller r?pe informasjonen bortsett fra i den grad det trengs for ? utf?re tjenestene p? v?re vegne eller for ? etterleve lovbestemte krav. I tillegg skal vi kunne r?pe informasjon om deg (i) hvis vi i henhold til lovverket eller som f?lge av en rettslig prosess m? gj?re det, (ii) som svar p? en anmodning fra lovh?ndhevende myndigheter eller andre offentlige funksjon?rer, eller (iii) hvis vi mener at r?ping er n?dvendig eller hensiktsmessig for ? hindre fysisk skade eller ?konomisk tap i forbindelse med en etterforskning av mistenkelig eller faktisk, ulovlig handling. Vi forbeholder oss retten til ? overf?re informasjon vi har om deg, hvis vi selger eller overf?rer hele eller en del av v?r forretningsvirksomhet eller v?re aktiva og i samsvar med kravene fastsatt i de gjeldende lovverkene. Skulle et slikt salg eller en slik overf?ring skje, vil vi anstrenge oss rimelig for ? pr?ve ? kreve at erververen bruker personopplysningene du har gitt gjennom dette nettstedet, p? en m?te som er i samsvar med disse personvernretningslinjene.

  Hvordan vi beskytter personopplysninger.?Vi har administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for nettstedet utformet for ? beskytte mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, r?ping, endring eller tilintetgj?ring av de personopplysningene vi samler inn gjennom nettstedet v?rt i samsvar med gjeldende lovverk.

  Modifisering av personvernretningslinjer.?I den utstrekning gjeldende lovverk tillater det, skal Bristol-Myers Squibb n?r som helst kunne endre vilk?rene og bestemmelsene i disse personvernretningslinjene med hensyn til bruken av nettstedet. Hvis det gj?res endringer i vilk?rene og bestemmelsene i disse personvernretningslinjene, vil den endrede utgaven bli offentliggjort p? nettstedet. Du er p?lagt ? f?lge slike endringer og b?r derfor lese vilk?rene med jevne mellomrom.

  Tilgang til, korrigering og sletting av personopplysninger.?I den grad lovverket krever det vil vi gi brukere (i) tilgang til de personopplysningene de oppgir via nettstedet og (ii) muligheten til ? kontrollere, korrigere og slette slike personopplysninger. Hvis du ?nsker ? oppdatere kontaktinformasjonen eller preferansene dine, eller hvis du ?nsker ? anmode om fjerning av personopplysningene dine fra omr?der p? nettstedet eller stanse noen av tjenestene som er foresl?tt, kan du kontakte oss ved ? sende oss en e-postmelding til adressen:?MG_WMG_infonorge@bms.com

  Mer informasjon – slik kontakter du oss.?Hvis du har sp?rsm?l om v?r informasjonspraksis, eller hvis du ?nsker ? f? en omfattende liste over mottakere av dine personopplysninger (Bristol-Myers Squibb- relaterte enheter i E?S eller tjenesteleverand?rer), kan du kontakte oss ved ? sende oss en e-postmelding til adressen:?MG_WMG_infonorge@bms.com

  超级碰碰色偷偷免费视频