• Om oss

  V?rt oppdrag er ? oppdage, utvikle og levere innovative medisiner som hjelper pasienter ? vinne over alvorlige sykdommer.? ??


  Kvinnelig pasient

  Jobber sammen for pasientene? ??

  Pasientene er kjernen i alt vi gj?r.


  B

  ristol-Myers Squibb?er et mangfoldig selskap. Vi jobber hver dag for ? levere innovative legemidler til pasienter med alvorlige og livstruende sykdommer. ?

  V?r unike BioPharma-strategi har bred rekkevidde og ressursene til et ledende farmas?ytisk selskap, kombinert med entrepren?rskapet og smidigheten til bioteknologisk selskap.

  Hver dag g?r v?re ansatte verden over sammen for ? hjelpe pasientene - det er drivkraften i alt vi gj?r. Vi hjelper millioner av pasienter verden over innen sykdomsomr?der som onkologi, immunforskning, fibrose og kardiovaskul?re sykdommer. Gjennom v?r organisasjon for forskning og utvikling, har vi bygget en b?rekraftig utviklings- og produksjonsplattform for nye terapier, og vi inng?r aktive partnerskap for ? f? tilgang til ekstern innovasjon som ?ker bredden og hastigheten i v?rt arbeid.? ??

  Som verdensborgere jobber vi b?rekraftig og ansvarlig - vi ?nsker ? gi noe tilbake. Gjennom stiftelsen Bristol-Myers Squibb jobber vi for ? ha en sunn egenkapital og etterstreber ? forbedre helsesituasjonen i befolkningsgrupper som er uforholdsmessig hardt rammet av alvorlige sykdommer. P? denne m?ten ?nsker vi ? gi h?p til noen av de mest s?rbare menneskene i verden.


  Om Bristol-Myers Squibb i Norge

  Bristol-Myers Squibb (BMS) er et globalt biofarmas?ytisk selskap som prioriterer ? utvikle og levere innovative legemidler s? fort som mulig, for ? hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer.

  Siden 2011 har vi lyktes med ? levere 11 nye legemidler til sv?rt syke pasienter. Gjennom v?r enorme investering i forskning og strategiske partnerskap, er m?let ? forbedre mulighetene for pasienter med alvorlige sykdommer og utilstrekkelige behandlingsmuligheter. I tillegg tar vi et st?rre samfunnsansvar gjennom b?de globale og lokale samarbeid.

  BMS har de siste ?rene opparbeidet en sterk lokal organisasjon i Norge. I perioden 2013 til 2016 vokste BMS Norge fra 16 til 32 ansatte og var det raskeste voksende selskapet i den norske legemiddelbransjen i 2016. Vi har i dag et sv?rt kompetent team av talenter som jobber engasjert, fokusert og med stor grad av entusiasme. BMS er lokalisert p? Lysaker rett utenfor Oslo.


  Selskapet v?rt? ??

  Verdiene og prinsippene hos Bristol-Myers Squibb forplikter oss til de strengeste moralske og etiske standarder i henhold til v?r overbevisning om at "den mest verdifulle ingrediensen i ethvert produkt, er produsentens ?re og integritet."? ??

  Mangfold og inkludering? ??

  V?r arbeidsstyrke er sammensatt slik at vi f?r en inkluderende og h?yt ytende kultur som er fleksibel, nyskapende og p?litelig.? ??

  N?kkelfakta

  Siste informasjon om selskapet.

  Ansvar? ??

  Det handler om ? gj?re det riktige for pasienter vi hjelper verden over. Vi tar aff?re p? mange fronter for ? bedre helsen og gi bedre resultater i samfunn som er ekstra hardt rammet av alvorlige sykdommer.? ??

  Bristol-Myers Squibb Company? ??

  Bristol-Myers Squibb-stiftelsen?har positiv egenkapital og etterstreber ? gi bedre helsevilk?r i befolkninger som rammes uforholdsmessig hardt av alvorlige sykdommer. Bristol-Myers Squibb-stiftelsen har mange globale initiativ og programmer.? ??

  Selskapets lederteam? ??

  Selskapet v?rt er underlagt et lederteam som har et rikt og mangfoldig erfaringsgrunnlag n?r det gjelder ? orientere seg i et globalt helselandskap i rask utvikling. Vi forplikter oss til ? levere etter v?re l?fter: til v?re pasienter og kunder, til v?re ansatte, til verdenssamfunnet, til v?re aksjon?rer og til milj?et. I siste instans vil v?r suksess m?les gjennom forskjellen vi kan utgj?re i pasientenes liv. Lederteamet v?rt er ansvarlig for selskapets daglige virksomhet.
  超级碰碰色偷偷免费视频